Wat zegt de gemeenteraad over elke wijk?

Over welke wijken of buurt praat de gemeenteraad en waar gaat dat dan over? De app WaarOverheid.nl geeft daar gemakkelijk inzicht in. Ontwikkelaar Alex Olieman, werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam, gebruikte onder andere open data van het CBS om deze app te maken. Olieman: ‘Wij willen dat inwoners meer inzicht krijgen in wat de overheid doet.’

Veel informatie van gemeenteraden in Nederland is openbaar, bijvoorbeeld de agenda en de verslagen van raadsvergaderingen en de besluiten die daaruit voortkomen. ‘Deze informatie gebruiken inwoners nog weinig’, zegt Olieman. ‘Terwijl dat wat de gemeenteraad doet direct invloed kan hebben op je leefomgeving.’ Met WaarOverheid.nl wordt al deze informatie gemakkelijker toegankelijk. Olieman: ‘Niemand wil alle informatie doorlezen. Als inwoner wil je vooral iets weten over je eigen buurt of bijvoorbeeld de buurt waar je werkt. Daar speelt WaarOverheid.nl op in.’

Politieke besluitvorming

Olieman ontwikkelde bij de Universiteit van Amsterdam eerder software die locaties in documenten herkent. ‘Daarmee kunnen we alle documenten over een bepaalde wijk of buurt bundelen’, legt hij uit. ‘Dankzij de landelijke Wijk- en Buurtindeling van het CBS kunnen we die informatie vervolgens netjes ordenen en toegankelijk maken via een kaart van Nederland.’ WaarOverheid.nl kreeg inmiddels al veel aandacht. ‘WaarOverheid.nl geeft burgers toegang tot de politieke besluitvorming. Veel gemeenten zijn daar enthousiast over en hebben onze app gepromoot bij hun inwoners.’ Op dit moment doen 108 gemeenten mee met Open Raadsinformatie, het open data-platform van VNG Realisatie, dat voor WaarOverheid.nl als bron dient. ‘En dat worden er nog meer.’

Stuiveling Open Data Award

WaarOverheid.nl leverde de ontwikkelaars een podiumplaats voor de Stuiveling Open Data Award op. Deze award beloont gebruikers van open data voor een bijzondere prestatie, met als doel het belang en de mogelijkheden van open data te benadrukken. Voor Olieman zijn awards als deze van belang om de aandacht op zijn producten te vestigen. ‘We willen graag verder met WaarOverheid.nl, bijvoorbeeld door niet alleen informatie van gemeenteraden maar ook van andere overheden beschikbaar te stellen. Of door kerncijfers aan de informatie toe te voegen over bijvoorbeeld de gemiddelde woningwaarde of het opleidingsniveau in een bepaalde wijk. Maar daarvoor is wel geld nodig.’

Open dataportaal

Ontwikkelaars als Olieman kunnen gebruik maken van het open dataportaal van het CBS. Het portaal sluit aan bij de behoefte van de maatschappij aan transparantie. Het maakt recente statistische gegevens van het CBS gemakkelijk bereikbaar en herbruikbaar. Sinds de start van het portaal in 2014 is het gebruik van de open data explosief gegroeid. Maandelijks vragen ruim 1 miljoen bezoekers open data bij het CBS op. Olieman: ‘Met het formaat waarin de data in het portaal worden aangeboden, kunnen wij als ontwikkelaars in principe goed uit de voeten. Toch lopen we ook wel tegen lastige dingen aan. Via de CBS-website vond ik de ‘Wijk- en buurtkaart’, maar helaas niet in een formaat dat direct geschikt was voor webtoepassing. Om deze dataset in WaarOverheid.nl te kunnen gebruiken waren een aantal bewerkingsstappen nodig. Later werd ik er door een geo-specialist van het CBS op gewezen dat de gebiedsindeling van het CBS via PDOK en het Nationaal Georegister in verschillende formaten te downloaden is. Daaronder bevindt zich ook het formaat dat nodig is voor WaarOverheid.nl.’

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen