Voor het bekijken van deze website moet Javascript geactiveerd zijn. Dat is nu niet het geval Kunst in bezit van gemeente Loon op Zand

Kunst in bezit van gemeente Loon op Zand

Tot voor enkele jaren geleden had de gemeente Loon op Zand een officiële kunstcommissie. Deze kunstcommissie had tot doel het gemeentelijk kunstbeleid mede vorm te geven. De commissie gaf onder meer adviezen aan het college van burgemeester en wethouders over het gemeentelijk kunstbeleid, kunstaankopen en kunstopdrachten. Daarnaast organiseerde de commissie exposities binnen het gemeentehuis van Loon op Zand.

De vroegere kunstcommissie is verzelfstandigd (2012) in een stichting met een eigen website. De collectie zoals op deze website weergegeven viel tussen wal en schip. De nieuwe kunststichting wilde er geen bemoeienis meer mee.
bureau Flohr & Verheijen
die de website had ontwikkeld en gratis ter beschiking stelde heeft deze website in de lucht gehouden om iedereen de gelegenheid te blijven geven om van deze kunstcollectie te kunnen blijven genieten. De geringe kosten per jaar worden door de gemeente vergoed.

Met deze website wilde de kunstcommissie de collectie die zij beheert voor een ieder zo goed mogelijk bereikbaar en toegankelijk maken.
Van de objecten die deel uitmaken van de collectie is een foto gemaakt. Deze foto vindt u terug op deze website. Bij ieder object is tevens een beschrijving ervan opgenomen. Daar waar mogelijk worden ook bijzonderheden van de kunstenaar vermeld. Door met de muis op de foto van de afbeelding te klikken wordt de foto in een apart venster getoond en vergroot weergegeven.

Els Smulders-Wayers, 'Unite Stream', aquarel op papier
Louis Maas, 'Meester schoenmaker', brons gegoten
Door de collectie bladeren...
Zoeken in de Loonse Collectie....
Overzicht van de collectie
mailadres: kunstloz @ flover.nl
geen spaties voor en na de "@" !
[colofon]