Onderzoeksondersteuning: wat bieden wij

 

Literatuuronderzoek 

Gedegen en systematisch literatuuronderzoek vormt een goede start van een onderzoeksproject. Ons bureau kan hieraan een bijdrage leveren door bronnenonderzoek, samenvattingen (abstracts) maken op basis van de resultaten van het bronnenonderzoek. Op verzoek kunnen de gevonden resultaten opgenomen worden in een database waarbij systematische toegang tot de gevonden bronnen mogelijk wordt gemaakt.

 

Gegevens verzamelen 

Een goed onderzoek staat of valt met het verzamelen van de juiste gegevens. Dit kan op verschillende manieren: schriftelijke of online vragenlijsten, mondelinge of telefonisch afname van vragenlijsten, mondelinge interviews, bronnenonderzoek, etc. Wij bieden assistentie bij het bepalen van de gewenste steekproef qua grootte en de steekproeftrekking zelf. 

 

Data entry 

Verzamelde gegevens worden geschikt gemaakt voor verdere verwerking. Dit kan betekenen dat schriftelijke vragen of schriftelijke bronnen voor computerverwerking geschikt gemaakt moeten worden via handmatig invoer en/of scannen van de gegevens. Indien nodig maken we aangepaste software, aangepast op de in te voeren gegevens.

 

Analyse en rapportage 

Analyse van gestructureerde (numerieke gegevens) voeren we uit met speciale software zoals SPSS. Maatwerk software wordt ontwikkeld en toegepast als dit nodig mocht blijken. In overleg voeren we de benodigde statistische analyses uit. De aldus verkregen resultaten geven we weer in heldere en beknopte rapporten. Een grafische presentatie (Powerpoint, Prezi of een infographic) is hierop een verhelderende aanvulling