Gegevens verzamelen

 

Gegevens verzamelen
Onderzoek doen betekent gegevens verzamelen: van en over personen, groepen, organisaties en instituten. Kortom: alle informatie die met het onderzoeksonderwerp te maken heeft of kan hebben. 
Met de opdrachtgever kiezen we de methode die het best bij de onderzoeksvraag past. 

 

Wie?
Wie zijn de respondenten? Welke doelgroep is onderwerp van het onderzoek en hoe groot moet de onderzoeksgroep zijn?

Moeten de uitkomsten geldig zijn voor een grotere groep of gaat het om een explorerend proefonderzoek? Hoeveel respondenten zijn er nodig?

Hoe?
Worden de gegevens via een telefonisch interview verzameld of wordt gebruik gemaakt van schriftelijke vragenlijsten?

Is een vragenlijst via internet mogelijk of worden de enquêtes per post verspreid?

 

Vragenlijsten?
Wij bieden ondersteuning bij het opzetten van een gedegen vragenlijst.

Het is mogelijk om via ons bureau  vragenlijsten op internet te plaatsen. Deze vragenlijsten worden online aangeboden via de door ons beheerde website:

 

www.evaluatie.nu