Portfolio bureau Flohr & Verheijen

 

ID College Gouda
Kwaliteitsmonitor stagebedrijven (2013, 2014, 2016), Kwaliteitsmonitor Onderwijzend personeel (2013, 2014, 2015, 2016), Studentenenquête (2013, 2014, 2015, 2017), Onderzoek Arbodienstverlening (2015), Instroomenquêtes (2015, 2016), Onderzoek opdrachtgevers (2015, 2016)
  

 

SintLucas Boxtel
Onderzoek onder de ouders (2011, 2013, 2015, 2017), Organisatieontwikkelingsscan (2011, 2013, 2016), Bedrijfstevredenheidsonderzoek stagebedrijven (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

 

MZ Services
verwerking en rapportage OR-scholing / kwaliteitsmeting (2012), Achterbanraadpleging Pensioenen COR DSV (2016/2017)

 

Nassau | WS
dataentry evaluatie training HNW (2014). 

 

 

Gemeente Loon op Zand 
Ontwikkelen en hosten website kunstcollectie van de Gemeente Loon op Zand. 

d'Haens advies
Online enquête Grenzeloze Kanaalzone (2012). 
de eindhovense school
Onderzoek onder de ouders (2011), Organisatieontwikkelingsscan (2011), Bedrijfstevredenheidsonderzoek stagebedrijven (2011) 
Moveo Training & Advies
Dorpsontwikkelingsplan Koewacht (Terneuzen, Moerbeke, Stekene); Ondersteuning vragenlijstconstructie, dataverwerking en rapportage (2011)
KBO - Loon op Zand
- Ledenonderzoek KBO-Loon op Zand 2011
- Onderzoek wensen en verwachtingen 50-70 jarigen in de kern Loon op Zand
Prae Advies & Onderzoek
Invoer en verwerking verzuimregistratie-gegevens WSW's Nederland, incl. benchmarking (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
Gemeente Amsterdam - project Kansrijk Zuidoost
Ondersteuning dataverwerking en rapportage jaarverslag 2010
Moveo Training & Advies
Dorpsontwikkelingsplan Hoek (Terneuzen); Ondersteuning vragenlijstconstructie, dataverwerking en rapportage (2010/2011)
NH-Automatiseringsdiensten
Klanttevredenheidsonderzoek(2010)
Universiteit van Tilburg
Onderzoek "Human Nature"; ondersteuning prof.Dr. J. Hettema (2010)
Moveo Training & Advies
Verwerking via online rapportagesysteem voor Maatschappelijk Relatie Management diverse projecten (2010)
Beursvloer Loon op Zand
Mede-organisator 1e beursvloer Loon op Zand. Evaluatierapport  'beursvloer loon op zand neergezet' (mei 2009)
Prae Advies & Onderzoek
Invoer en verwerking verzuimregistratie-gegevens WSW's Nederland, incl. benchmarking (2009)
Moveo Training & Advies
Ontwikkeling online rapportagesysteem voor Maatschappelijk Relatie Management (2009)
Rekenkamercommissie de Groene Rand
Onderzoek in opdracht van de gemeenten Son en Breugel, Best, Heeze-Leende, Waalre en Nuenen over het functioneren van de gezamenlijke rekenkamercommissie "De Groene rand" (2008)
SintLucas Boxtel
Onderzoek voor de Medezeggenschapsraad onder de ouders(2007,2009); Onderzoek bij stagebedrijven van SintLucas over hun tevredenheid over SintLucas (2008, 2009, 2010)
Lievegoed Zorggroep
Tevredenheidsonderzoek onder cliënten en vertegenwoordigers van cliënten gehandicaptenzorg (Ita Wegman, 2007)
ORBIS Bussum ; Advies en Onderzoek
Onderzoeksverwerking en rapportage ziekteverzuimregistratie WSW Nederland (2006, 2007, 2008)
Zorgboerderij de Beukenhof
Onderzoek bij cliënten naar tevredenheid over wonen, werken en bezigheden op zorgboerderij De Beukenhof in Breda (2007)
Reinier van Arkelgroep , 's Hertogenbosch
Onderzoeksondersteuning diverse projecten (2007/2008)
ASITO bv
Onderzoek Leeftijdsbewust Personeelsbeleid (2007); Tevredenheidsonderzoek medewerkers, in opdracht van de OR (2006)
Tibotec, België
Employee Surveys on Career Development
European Values Studies, Universiteit van Tilburg, Deel-analyses, verwerking en rapportage
Johnson&Johnson, Medical, Italy;
Online onderzoek Career Development 
Thema uitgeverij Schouten & Nelissen
Management Questionnaire, Verwerking en rapportage van 360° feedback-analyses
Bartiméus, voor mensen die slechtziend of blind zijn.
Onderzoek Visueel Advies Centrum (2007-2008); Imago onderzoek (2007); Halfjaarlijkse monitor Tevredenheidsonderzoek cliënten (2004-2007)

Stichting Welzijn Ouderen Duiven Westervoort
Onderzoek 65+, 2005, gegevensverwerking en rapportage

Veldhoen + Company
Data Entry Evaluaties trainingen
Leger des Heils Jeugdzorg en reclassering
Online onderzoek medewerkers
Mede adviesgroep Houten
Werkdrukonderzoeken Gemeenten; Normtijdenonderzoek; Organisatiecultuur-onderzoek; Tevredenheidsonderzoeken
ARBO WSW servicepunt; ziekteverzuimonderzoek en benchmarking bij WSW organisaties
Janssen-Cilag
Employee Surveys on Career Development
Universiteit van Leuven, Faculteit Sociale Wetenschappen
Employee Surveys on Career Development
Filmtest; Paul Verstraeten Communicatie, Amsterdam
Verwerking en rapportage filmtesten
Organisatie voor Onderwijscommunicatie, Onderwijsdatabank, Utrecht
Data-entry 
Stichting De Wever, Instellingen voor verzorging, verpleging en reactivering
Tevredenheidsonderzoek cliënten
Basis en Beleid, Utrecht
Onderzoeksverwerking en rapportage
BMC Leusden; advies, verandermanagement & coaching
Onderzoeksverwerking en rapportage
TIAS Business school
Onderzoeksverwerking en rapportage
Wartner Medical Products Rotterdam
Klanten-gebruiksonderzoek
Nederlandse Vereniging voor Makelaars
Online onderzoek, onderzoeksverwerking en rapportage
Nationale Gezondheidstest, st. Pur Sang (Min.VWS, TNO en Ned. Hartsstichting
Data-entry
Universiteit van Leuven en uitgeverij Vacature
Salarisonderzoeken België
Rijkswaterstaat Bouwdienst
Onderzoek Kwaliteitsborging en Samenwerken in de Civiele Bouw
Universiteit van Tilburg
Cursusevaluaties
Schouten & Nelissen, Zaltbommel
Ontwikkeling Management Questionnaire; 360º feedback instrument
Ernst & Young
Onderzoeksverwerking en rapportage
ISES , Zaltbommel
Advisering trainingsevaluaties en dataverwerking
Hogeschool Rotterdam , Transfergroep
Project Doe Effe Normaal, effectstudie
ICT Automatisering
Online HRM onderzoek, tevredenheidsonderzoek medewerkers
Unilever Research Vlaardingen
Software-ontwikkeling voor marktonderzoek
Scanmar , Houten; Marketing Decision Support Systems
onderzoeksverwerking