Toegepast onderzoek

 

Toegepast onderzoek is onderzoek dat in de praktijk bruikbare resultaten moet opleveren die direct toepasbaar zijn. Voorbeelden van toegepast onderzoek zijn er op het terrein van bestuur en beleid, organisaties, personeelsbeleid en onderwijs. In de meeste gevallen gaat het om evaluatieonderzoek.

 

Voorbeelden van onderzoek die bureau Flohr & Verheijen zelf heeft uitgevoerd  of waaraan is meegewerkt, zijn te vinden op de pagina's bestuur & beleidorganisatiepersoneelsbeleidonderwijs.

 

Wij voeren in opdracht kleinschalig toegepast onderzoek uit. Daarnaast bieden we ondersteuning bij alle fasen van onderzoek, zoals ondersteuning bij gegevensverzameling (vragenlijsten ontwikkelen, online zetten van de vragenlijst, steekproeftrekking, interviews afnemen, documentenanalyse en literatuuronderzoek).

 

Ook bieden wij ondersteuning bij de verwerking van kwantitatieve gegevens met behulp van statistische programmatuur (zie tabblad onderzoeksondersteuning). Het rapporteren van de resultaten en het presenteren ervan vormen vaak het slot van het onderzoek.