Bestuur en beleid: voorbeelden van toegepast onderzoek

 

Ziekteverzuim
In het kader van het ARBOConvenant Sociale Werkvoorziening verrichten wij de gegevensverwerking en rapportage van de jaarlijkse monitor ziekteverzuim van de WSW-organisaties. Met behulp van deze cijfers en de vergelijkingen tussen de WSW-organisaties wordt een beeld geschetst van de resultaten  van het ARBOconvenant.

 

Ouderenonderzoek
Voor verschillende gemeentelijke ouderenplatforms hebben wij onderzoek verricht naar de wensen, verwachtingen en ervaringen van 55-plussers over hun leefomgeving, woonomgeving, gemeentelijke voorzieningen, medische zorg, wijkvoorzieningen en vervoersmogelijheden. Op basis van deze onderzoeken hebben gemeenten belangrijke informatie gekregen voor het ontwikkelen van ouderenbeleid.

 

Tevredenheidsonderzoek
Bij een dienst sociale zaken en werkgelegenheid van een grote gemeente onderzochten wij de kwaliteit van de dienstverlening. De kwaliteit is getoetst door aan gebruikers van deze gemeentelijke dienst een groot aantal vragen voor te leggen over de dienstverlening.

 

Tevredenheidsmonitor
Voor een grote dienstverlenende organisatie hebben wij een halfjaarlijkse monitor over de tevredenheid van hun cliënten onderhouden. Met behulp van deze monitor kan intern beleid tijdig worden bijgesteld als dit uit de monitor nodig zou blijken.

 

Woonwensenonderzoek
In opdracht van een gemeente hebben wij een onderzoek verricht onder de bewoners van een oude wijk. Met behulp van mondelinge interviews en vragenlijsten hebben wij hun wensen en voorkeuren geïnventariseerd. Op die wijze is een renovatie van de woningen en de wijk zoveel mogelijk volgens de wensen van de bewoners uitgevoerd.

 

Informatiebronnen