Onderwijs: voorbeelden van toegepast onderzoek

 

Evaluaties cursussen en trainingen
Feedback krijgen over hoe cursisten een bepaalde cursus of training hebben ervaren, is belangrijk voor het op peil houden van het onderwijs. Met behulp van online-vragenlijsten of schriftelijk af te nemen vragenlijsten kan snel inzicht verkregen worden in mogelijke verbeterpunten.

 

Tevredenheid stagebedrijven
Studenten lopen gedurende langere tijd stage bij een groot aantal verschillende bedrijven, de beroepspraktijkvorming. Voor het onderwijs is het belangrijk om te weten of er voldoende aansluiting is tussen theorie en prakijk. De voornaamste informatiebron is het stagebedrijf zelf. Inventariseren van concrete ervaringen van stagebedrijven levert een bijdrage aan het in stand houden van een brug tussen theorie en praktijk.

 

Internet en onderwijs
Het internet wordt steeds meer ingezet in het onderwijs. Een veel gehoorde vraag is of het gebruik van internet een positief effect heeft op het "leergedrag". Onderzoek naar deze vraagstelling binnen concrete praktijksituaties moet hier meer zicht op geven.

 

Evaluatie onderwijsprogramma
Evaluatie van het onderwijsprogramma door medewerkers, studenten en ouders is van belang voor het eventueel tijdig kunnen bijsturen van het onderwijsproces en de organisatie ervan.

 

Informatiebronnen