Organisatie: voorbeelden van toegepast onderzoek

 

Organisatiecultuur
Het in beeld brengen van de organisatiecultuur geeft in belangrijke mate inzicht in het functioneren van een organisatie. Kennis en inzicht hierin vormen een belangrijke bron voor sturing en ontwikkeling van de organisatie. De cultuur binnen een organisatie kan immers veranderingen binnen een organisatie remmen of stimuleren. Op dit terrein hebben wij bij diverse onderzoeken ondersteuning verleend.

 

Normtijden
Voor een Gemeentelijke Sociale Dienst (met meerdere vestigingen) heeft een normtijden-onderzoek plaatsgevonden. De dataverwerking, analyses en rapportage van dit onderzoek zijn door ons uitgevoerd. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is inzicht verkregen in de tijdsduur van standaardhandelingen die verricht moeten worden om een cliënt ten dienste te staan.

 

Evaluatie kantoorautomatisering
Voor een grote landelijke organisatie van makelaars is nagegaan hoe de leden van deze organisatie het gebruik van de automatiseringsproducten beoordelen. Voor dit onderzoek is een online vragenlijst op internet ontwikkeld.

 

Onderzoek ISO-9000
Ondersteuning is verleend aan een onderzoek naar kwaliteitsborging in de civiele bouw. Op basis van literatuurstudie en vragenlijstonderzoek is een bijdrage geleverd aan de afronding van twee promotieonderzoeken.

 

Informatiebronnen