Personeelsbeleid: voorbeelden van toegepast onderzoek

 

Tevredenheidsonderzoek
In opdracht van de ondernemingsraad (OR) van een grote landelijke organisatie is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder medewerkers. Uit de resultaten van dit onderzoek heeft de OR belangrijke informatie verkregen om meer inhoud te geven aan haar taak.

 

HRM-onderzoek
Onderzoek op het terrein van Human Resource Management is voor P&O afdelingen een belangrijk instrument om het gevoerde personeelsbeleid bij te kunnen stellen indien nodig. Voor verschillende organisaties zijn monitor-onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van veranderingsprocessen binnen organisaties.

 

Werkdruk
In opdracht van een organisatie-adviesbureau zijn werkdrukonderzoeken uitgevoerd bij gemeenten. Benchmarking van de resultaten van de afzonderlijke onderzoeken maakte het mogelijk de gemeenten onderling te vergelijken.

 

Career development
Voor een grote internationale onderneming is in samenwerking met de Universiteit van Leuven onderzoek uitgevoerd onder de managers van deze onderneming. Met behulp van een meertalige vragenlijst op internet zijn gegevens verzameld over de carrièrewensen van het management. 

 

360º Feedbackrapportage
Voor de uitgeverij van een groot trainings- en coachingsbureau plaatsten wij 360º feedback vragenlijsten online. De ingevulde vragenlijsten werden tot een uitgebreide schriftelijke feedbackrapportage verwerkt.

 

Informatiebronnen