Onze toepassingen

 

Online vragenlijsten 

De door ons aangemaakte en gebruikte online vragenlijsten worden in een overzicht gegeven. De online vragenlijsten worden afgenomen via een aparte website: www.evaluatie.nu. De vragenlijsten zijn grotendeels gerealiseerd via een MS Access database, al dan niet in combinatie met een SQL-database; Hiermee wordt de grootst mogelijke stabiliteit van de vragenlijsten op internet nagestreefd. In de regel zijn de vragenlijsten via verschillende media bereikbaar en invulbaar (PC, laptop, tablet, smartphone).

 

Infographics 

Belangrijkste onderzoeksresultaten worden duidelijker en begrijpelijker door statische grafische weergave. Infographics kunnen onderdeel zijn van een eindrapportage.

 

Datavisualisaties 

Met behulp van grote hoeveelheden gegevens maken wij datavisualisaties aan. Een visualisatie is een visuele en interactieve weergave van relatief grote hoeveelheden gegevens (dataset). Het geeft een werkelijkheid weer op een bepaald moment. De getoonde gegevens worden dynamisch weergegeven waarbij het aan de lezer is om deze weergave(n) te interpreteren.