Online Vragenlijsten

 

Evaluatie Stagebedrijven
Kwaliteitsmonitor Stagebedrijven ID College Gouda, 2014
Bedrijfstevredenheidsonderzoek, SintLucas, Netwerkschool, 2012
 
 
Organisatieonderzoek
Onderzoek Onderwijzend Personeel, ID College, 2015
 
Tevredenheidsonderzoek
IDCollege Arbo dienstverlening, 2014
 
Verkeersonderzoek
Vragenlijst Doorgaand Vrachtverkeer Zelzate en Sas van Gent, 2011
 
Demo vragenlijsten
Demo - Tevredenheid Stagebedrijven
Demo - Schoolevaluatie door Ouders
Demo - Vragenlijst KBO
Demo - Vragenlijst Tevredenheid en Betrokkenheid